Puntada 1: Casteddu (3/1/2021)

Lìngua: sardu (in sa variedade campidanesa o casteddaja)

Cun s’amigu Mauro Pes (càmera e regia) visitamus Casteddu (nòmine ufitziale italianu: Cagliari), sa capitale, una tzitade «pro bi passare totu is ierros chi a un’òmine abarrant de vida», in faeddos de s’iscritore catalanu Josep Pla. Connoschimus iscientes de is letziones mias in s’universidade: Sonia e Barbara sunt registrende boghes pro unu navigadore GPS chi chistionat su sardu (uNav), Federico at iscritu una tesi a subra de tradutzione literària de Neruda in sardu, e Flavia e Matteo chistionant de s’esperièntzia issoro de tradutzione pro su comunu de Bauladu.

Prus a tardu, si faghimus una passigiada in tzentru: binchimus un’iscumissa ònnia borta chi si rispondent in sardu in is butegas de su tzentru (e si tocat cumbidare!), e amus a agabbare sa puntada in unu cuntzertu de Dr. Drer e CRC Posse in sa plaja de su Poetu, cantende «Su palu» (‘l’estaca’) in sardu.

A si biri!